HANKESUUNNITELMA

RANTA-PUKIN KIEVARIMUSEO
Hankkeella kehitetään Ranta-Pukin talomuseon toimintaa profiloimalla museo talon ja paikan historian mukaisesti kievarimuseoksi sekä tähän liittyen kunnostetaan museon rakennuksia ja luodaan perinnepuutarha. Lisäksi rakennetaan jokilautta, jota käytetään mm. jokiajeluun Kymijoella sekä tapahtumien esiintymislavana ja ”lossina” ikivanhalla Anjala-Mämmälä –lossi/rajanylityspaikalla.

Katso videot jokilautasta Kymijoella:Video 1 (2,98 Mb, avi) Video 2 (3,30 Mb, avi) Video 3 (2,50 Mb, avi)

Lisäksi hankkeella tavoitellaan kurssien ja talkoiden avulla perinnerakentamisinnon ja –taitojen lisäämistä, tehdään tunnetuksi alueen ainutlaatuista historiaa sekä lisätään alueen yritysten ja yhdistysten yhteistoimintaa mm. matkailupalvelujen tuottamisessa ja markkinoinnissa yhteisten nettisivujen avulla. Tavoiteltava yhteistoiminta ylittää maaseutu/teollisuustaajama rajat ja muutkin alueen historialliset rajat. Hankkeen lopuksi järjestetään näyttävä tapahtuma, jolla testataan luodut valmiudet.

Vuodesta 1986 toiminut Ranta-Pukin kievarimuseo on saavuttanut pakkakunnalla merkittävän aseman talonpoikais- ja kievarikulttuurin vaalijana. Museo on siirtynyt Anjala-Seuran omistukseen pääasiassa lahjoitusvaroin. Anjala-Seura on ylläpitänyt museota pääasiassa talkootyöllä ja lahjoitusvaroin. Haluamme, että kulttuurityö jatkuu ja perinnetieto säilyy ja siirtyy seuraaville sukupolville.

Kunnostus ja korjaus
Hätäkorjaukset

Korjauskohde 1
Vaurio: Kivijalka on painunut ja kääntynyt ulos, sisäpuolen lattia on painunut.

Korjauskohde 2
Vaurio: Sisäkatossa kattovuodosta aiheitunutta kosteusvauriota, jossa maalaus on irronnut sisäkatosta. Yläpohjan eristeissä on kosteusvauriota.

Korjauskohde 3
Vaurio: Piipussa on tapahtunut painumaa. Vesikattoon on tullut piipun juureen vuoto, uunin perustukset ovat liikkuneet, josta on aiheutunut halkeamia.

Korjauskohde 4
Vaurio: Seinässä ja katossa lahoamisesta ja perustusten painumisesta aiheituneita vauriota, jotka voivat johtaa lumisena talvena katon romahtamiseen. Vauriot voivat johtaa romahtamiseen myös tuulikuormien ansiosta. Korjaukset ovat kiireellisiä lisävahinkojen välttämiseksi.

Korjauskohde 5
Vaurio: Kattojiirin vuotamisesta aiheutunut lahovaurio vesikaton rakenteissa, jota on väliaikaisesti tuettu romahtamisvaaran välttämiseksi.

Korjauskohde 6
Vaurio: Kattojiirin vuotamisesta aiheutunut lahovaurio vesikaton rakenteissa, jota on väliaikaisesti tuettava romahtamisvaaran välttämiseksi.

Korjauskohde 7
Vaurio: Navetan välipohjassa on lahovaurioita ja rakenteiden painumisia. Navettassa on entistetty vanhoja syöttöpöydän rakenteita. Välipohjan rakenteet vaativat entistämistä, jotta tilaa voidaan käyttää yleisötilaisuuksiin.

Korjauskohde 8
Vaurio: Lattiassa on routimisvauriota, jotka ovat aiheutuneet tilan oltua pitkään käyttämättä ja kylmänä. Routa pääsee tunkeutumaan perusmaan saveen, joka on hyvin routiva maalaji.

Korjauskohde 9
Vaurio: Lattiassa on routimisvauriota, jotka ovat aiheutuneet tilan oltua pitkään käyttämättä ja kylmänä. Routa pääsee tunkeutumaan perusmaan saveen, joka on liikuttanut piipun ja tulisijojen perustuksia. Liikkumisen seurauksena piippu on katkennut kahdesta kohtaa ullakon kohdalla.

Korjauskohteista on tehty korjaussuunnitelmat ja kustannuslaskelmat, esitämme korjausten tekemistä ed.mainittujen suunnitelmien mukaisesti.

Lossi / jokilautta
Vuoteen 1939 liikennöi lossi Kymijoen yli Anjalasta Inkeroisiin "Pukin rannasta", joka aivan museon vieressä. Lossi liittyi kiinteästi kievari- ja aikansa matkustusperinteeseen. Rakennetaan jokilautta, jolla voi liikennöidä Anjalanlahdella ja tutustua alueen historiaan lahdelta käsin. Lautta kuvaa vanhan raja-alueen kanssakäymistä ja yhteistyötä liikennöidessään lahden yli historiallisiin kohteisiin, kartanomuseo ja tehdasmuseo.

Lautalla voi järjestää myös yleisöristeilyjä välillä Ankkapurha-Piirteenkoski, reitin pituus on noin 4 tai 8 km, lautalle mahtuu 12-14 henkilöä, siellä voi järjestää tarjoilua ja käyttää esiintymislavana tapahtumien aikana.

Lauttaa voidaan vuokrata esim. yrityksille asiakaskäyttöön.

Lautasta on tehty esiselvityksessä suunnitelmat ja kustannuslaskelmat.

Perinnepuutarha
Perustetaan perinnepuutarha 1900-luvun alun tyyliin, joka kuvaa puutarhaviljelyä ajanjakson talonpoikaistalossa. Puutarhaa ja museota voidaan käyttää paikallisten koulujen ja oppilaitosten historia- ja kotiseutuopetukseen. Puutarhan yhteyteen tulee myös näytteet aikakaudella käytetyistä aitamalleista. Puutarhaan tulee aikakaudelle tyypillisiä hyöty- ja koristekasveja sekä esitys siitä, mikä oli niiden merkitys kotitaloudelle ja yleisen hyvinvoinnin kehittymiselle.

Puutarhasta tehdään erillinen suunnitelma, josta on tarjous. Alustava kustannusarvio sisältyi suunnitelmien tarjoukseen.

Museon toiminnallisia teemoja
Tutustumismatka kievarimuseoihin
Hankkeen alussa, ensimmäisenä vuonna järjestetään tutustumismatka kievarimuseoihin ja niiden toimintaan. Matka suuntautuu Länsi-Suomeen ja on yhden päivän mittainen. Matkalla on mahdollisuus tutustua Trömperin kestikievarimuseoon Halikossa sekä Maskun kotiseutumuseoon Maskussa, paluumatkalla on mahdollisuus tutustua Grims talomuseoon Espoossa. Matkaan otetaan 50 henkilöä ja kohdistetaan Anjala-Seuran jäsenille sekä kehittämishankkeessa mukana oleville.

Hevosen rooli kievarissa ja maanviljelyksessä.
Hevos- ja lauttakyyti.
Järjestetään teemapäivä, jossa yleisö pääsee matkustamaan lautalla Anjalanlahden poikki kartanomuseon rantaan. Maatalousoppilaitoksen ja kartanomuseon alueella on kiertoajelu, joka tuo yleisön takaisin kievarimuseolle, jossa on esitys kievarien toiminnasta Ranta-Pukilla. Hevoskyyti järjestetään perinteisillä "kiesseillä tai rilloilla", paluukyyti tulee Anjalanlahden rantaa myötäillen vanhan Anjalan kartanon peltojen halki ohittaen historiallisen Anjalan kylän ja kirkon paikan, jotka merkitään reitille. Teemapäivä kohdistetaan Anjala-Seuran jäsenille, kyläläisille sekä paikallisille kouluille ja oppilaitoksille.

Hevostyömenetelmät ja vetokaluston kehitys maataloudessa.
Järjestetään teemapäivä, jossa yleisö pääsee tutustumaan perinteisiin maataloudessa käytettyihin hevostyökaluihin ja työmenetelmiin työnäytöksen avulla. Päivä järjestetään keväällä toukotöiden aikaan, näytöksessä esitellään muokkausmenetelmiä esim. kyntäminen ja äestäminen. Lisäksi tuodaan näytteille traktoreita eri aikakausilta kuvaamaan vetokaluston kehittymistä maataloudessa, esillä voi olla myös museoautoja. Teemapäivä kohdistetaan Anjala-seuran jäsenille, paikkakuntalaisille, paikallisille kouluille ja oppilaitoksille.

Hevonen puun kuljetuksessa talvella kotitarvesahaus.
Järjestetään teemapäivä, jossa yleisö pääsee tutustumaan perinteisiin puun kuljetuksessa talvisaikaan ja siinä käytettyihin hevostyökaluihin ja työmenetelmiin. Päivän yhteydessä järjestetään sahausnäytös, jossa apuvoimina toimii Anjala-Seuran talkoolaiset. Tukit hankitaan perinteisillä tukkitalkoilla ja sahauksesta tuleva puutavara käytetään museon korjaukseen. Yleisölle tarjotaan kahvia ja mehua, makkaran paistoa rakotulella. Teemapäivä kohdistetaan Anjala-Seuran jäsenille, paikkakuntalaisille, paikallisille kouluille ja oppilaitoksille.

Hevoskyydeissä ja työnäytöksissä hevosella toimii asiantuntijana Matti Ahola on hevostalouden opettajana Anjalan maa- ja metsäoppilaitoksella.

Rakennusperinteen ylläpitäminen.
Hirrenveiston kurssi ja esittely.
Järjestetään kurssipäivät, jossa talkoolaiset ja asiasta kiinnostuneet voivat tutustua perinteiseen pyöröhirren käsinveistoon ja työmenetelmiin. Kurssin päämääränä on edistää ja elvyttää paikallista käsityötaitoa sekä siirtää sitä seuraaville sukupolville. Kurssi kohdistetaan Anjala-Seuran jäsenille ja kyläläisille.

Hirsirakennuksen "kengitys" kurssi ja esittely.
Järjestetään kurssipäivät, jossa talkoolaiset ja asiasta kiinnostuneet voivat tutustua perinteisen hirsirakennuksen korjaukseen, vaurioituneiden hirsien vaihtoon eli "kengitykseen". Kurssin päämääränä on edistää ja elvyttää paikallista käsityötaitoa sekä siirtää sitä seuraaville sukupolville. Kurssi kohdistetaan Anjala-Seuran jäsenille ja kyläläisille.

Pärekatonteko kurssi ja esittely.
Järjestetään kurssipäivät, jossa talkoolaiset ja asiasta kiinnostuneet voivat tutustua perinteisen pärekaton tekemiseen ja työmenetelmiin. Kurssin päämääränä on edistää ja elvyttää paikallista käsityötaitoa sekä siirtää sitä seuraaville sukupolville. Kurssi kohdistetaan Anjala-Seuran jäsenille ja kyläläisille.

Perinnemaalin, "punamulta" teko kurssi ja esittely.
Järjestetään kurssipäivät, jossa talkoolaiset ja asiasta kiinnostuneet voivat tutustua perinteisen punamultamaalin tekemiseen ja työmenetelmiin. Kurssin päämääränä on edistää ja elvyttää paikallista käsityötaitoa sekä siirtää sitä seuraaville sukupolville. Kurssi kohdistetaan Anjala-Seuran jäsenille ja kyläläisille.

Hirsirakenteet, pärekatot ja perinnemaalin tekemisen asiantuntijana on Wiljam Nokelainen opettajana Anjalan maa- ja metsäoppilaitoksella.

Tapahtumia järjestetään kaksi kertaa vuodessa kolmevuotisen hankekauden aikana huomioiden tapahtuman luonteeseen soveltuva vuodenaika ja ajankohta.

Paikkakunnan perinnetiedon ylläpitäminen ja säilyttäminen
Anjala-Seuralla on tallennettuna haastatteluja paikkakunnan perinteistä ja taapahtumista. Haastatteluja on noin 50 tuntia ja ne on tallennettu C-kaseteille, osa on jo hyvin vanhoja ja on vaara niiden tuhoutumisesta. Tallennetaan haastattelut CD-levyille digitaaliseen muotoon ja muokataan huonolaatuista ääntä, poistetaan taustakohinaa ja voimistetaan ääntä. Tämän toimenpiteen jälkeen mahdollista poimia kiinnostavampia haastatteluja ja käyttää niitä paikallisen historian levittämiseen esim. internetin kautta.

Internet- sivut ja niiden sisältö
Museon aukioloajat:
Museonhoitajan yhteystiedot:

Anjalan kylän historiaa:
Talonpoikaiskulttuuri, rajan vaikutus kanssakäymiseen, kievaritoiminta ja matkustaminen, talonpoikais- ja teollisuustoiminnan historiaa.

Lossi / lautta:
Lossitoiminnan kuvaus, käyttömahdollisuudet, lautanhoitajan yhteystiedot.

Kulttuuritapahtumat:
Näyttelyiden ajankohdat ja pitäjät, konsertit, teatteriesitykset.

Perinnepuutarha:
Puutarhakasvien viljelyn historiaa, vanhojen puutarhakasvien kuvauksia ja hyötykäyttöä.

Anjala-Seura:
Seuran historiaa, nykyistä toimintaa ja kuinka kievarimuseo liittyy seuran toimintaan.

Kustaa Pukki:
Kuinka Pukin suku on vaikuttanut alueen kehittymiseen.

Kehittämishanke:
Hankesuunnitelma, hankkeen eteneminen ja tilannekatsaus sekä ilmoittautumislomake kehittämishankkeen talkoisiin.

Linkit:
Luodaan linkkejä alueen matkailu-, ravitsemus- ja majoituspalveluita tarjoaviin yrityksiin sekä museoihin ja oppilaitoksiin.

Lopputapahtuma ja testaus
Järjestetään näyttävä lopputapahtuma, jossa testataan luodut valmiudet ja arvioidaan hankkeen saavutukset.

Spektaakkeli "Tuli ja Vesi"
Esitys on lauttakonsertti ja näytös, joka toteutetaan Kymijoella loppukesän hämärässä. Esityksessä käytetään tehosteina tulta, vettä, lauttaa ja veneitä. Esityksestä on tehty suunnitelma ja kustannusarvio, esiselvitys. Paikkakunnalla vuosittain järjestettävän palokuntajuhlan ja spektaakkelin välillä on vähintään kaksi viikkoa aikaa, jotta tapahtumat eivät haittaa toisiaan, vaan tukevat toisiaan.

Hankkeen toteutus
Hätäkorjaukset

Hanke toteutetaan pääasiassa Anjala-Seuran toimesta talkootyönä ja ostopalveluina. Rakennusten hätäkorjaukset ja töiden suunnittelu hoidetaan pääasiallisesti ostopalveluina. Purkauksessa, tarvikkeiden siirroissa ja pienissä korjauksissa käytetään talkootyötä. Korjaustyössä ollaan tiiviissä yhteistyössä Kymenlaakson maakuntamuseon kanssa, jotta ajan hengen mukainen rakennustapa säilyy mahdollisimman autenttisena.

Perinteen vaaliminen ja korjauskoulutus

Talkooväelle ja muille halukkaille järjestetään perinnerakentamisen kurssitusta ja vanhojen talonpoikaisrakennusten korjauskoulutusta talkootyön yhteydessä. Koulutus järjestetään ostopalveluina. Kohdetta käytetään korjaus- ja perinnerakentamiskoulutuksen havainto- ja työssäoppimiskohteena soveltuvin osin.

Lossi / jokilautta

Lautan suunnittelussa ja toteutuksessa käytetään ostopalveluja, soveltuvin osin töitä tehdään talkoilla, huolto ja liikennöinti järjestetään talkoilla.

Perinnepuutarha

Suunnittelu toteutetaan ostopalveluna, toteutus ja hoitaminen järjestetään yhteistyössä Maa- ja metsäoppilaitoksen kanssa sekä talkootyönä. Perustamisvaiheessa käytetään ostopalveluita.

Informointi

Museolle laitetaan hanketaulu, jossa on ilmoitus hankkeesta, yhteistyökumppaneista ja tavoitteista sekä tapahtumapäivistä. Tapahtumista ilmoitetaan myös paikallislehdessä. Anjalankosken Sanomat ja omilla internet-sivuilla.

Hankkeen hallinnointi ja johtaminen
Hallinnointi, johtaminen ja taloushallinto toteutuu pääasiassa ostopalveluna yhteistyössä Anjala-Seuran puheenjohtajan ja museopäällikön kanssa. Pidetään hankkeen aikana työ- ja informaatio palavereja noin kerran kuukaudessa, joissa kirjataan hankkeen sen hetkinen tilanne ja suunnitteilla olevat työt ja niiden toteuttaminen. Hankkeen alkaessa Ossi Vanhala, hankkeen vastuuhenkilö sekä Seppo Pukki, museo-ja talkoopäällikkönä tekevät hankkeesta organisaatio- ja toimintasuunnitelman.

Hankkeen tavoite
Hankkeella kehitetään Ranta-Pukin talomuseon toiminnallisuutta ja profiloidaan museo nykyistä selvemmin kievarimuseoksi, joka kuvaa paremmin paikan toiminnallista historiaa.

Hankkeen avulla kehitetään Anjalanlahden alueen matkailukohteiden yhteistoimintaa ja olla osana alueen taloushistoriaa, joita edustavat kivikautiset asumukset, kartanomuseo, tehdasmuseo. Paperiteollisuus ja Viestintäkeskus lahden toisella puolella edustavat nykyistä elinkeino- ja talouskehitystä.

Investoinnit ja hankesuunnitelmassa mainitut toiminnalliset tapahtumat sisältyvät hankkeeseen. Varsinainen museoalueen ylläpitäminen ja opastus ei kuulu hankkeen piiriin.

Ohjausryhmä
Tapani Hohti, Anjala-Seuran puheenjohtaja
Seppo Pukki, museopäällikkö, Anjala-Seura
Ossi Vanhala, hankkeen vastuuhenkilö ja rakennusten korjaus
Jari Niemelä, Anjalankosken kaupunki
Tapio Heikkilä, Sepra ry
Tuulikki Vesterinen, TE-keskus
Marja Salmijärvi, Kymenlaakson Maakuntamuseo
Timo Lievonen, Kymenlaakson Maakuntamuseo
Heikki Pykälistö, Kymijoen Osuuspankki